Rosenterapi

Rosenterapi er en kroppsbehandling som kan føre til dyp avspenning og bevisstgjøring. Den er utviklet fra erfaringen om at vi ubevisst spenner muskler i kroppen for å holde følelser tilbake.

På sikt kan dette føre til begrenset pust, kroniske muskelspenninger og smerte. I behandlingen benytter terapeuten en myk og direkte berøring.

Rosenterapi
- et godt alternativ hvis du ...

  • har spente og verkende muskler
  • vil oppnå større kroppsbevissthet
  • har vanskelig for å slappe av i en stresset hverdag
  • føler deg trett selv om det ellers ikke feiler deg noe
  • ønsker bedre kontakt med egne følelser og større selvinnsikt
  • søker en dypere og mer ærlig relasjon til deg selv og andre
  • ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi

Pris kr. 650,-