Urtemedisin

Urtemedisin kan brukes til å forebygge, lindre eller lege sykdommer. I urtemedisinen brukes plantene som legemidler etter å ha gjennomgått relativt enkle fremstillingsprosesser: tørking, ekstraksjon o.l. Noen urter brukes friske.

Urtemedisin er i dag viktig innen tradisjonell kinesisk medisin (TKM), og i Kina er TKM en del av det anerkjente, offisielle helsevesen på linje med vestlig skolemedisin og tilhørende moderne legemidler. Urtemedisin, i vid betydning all behandling av sykdommer ved hjelp av urter og medisinplanter. Urter og plantestoffer er blant de viktigste kildene til legemidler. Mange planter inneholder virksomme forbindelser, men mye av bruken har sitt utspring i gammel folketradisjon.

Moderne urtemedisin tar sitt utgangspunkt i farmakologisk og klinisk forskning, samtidig som den søker å ta vare på det beste i den tradisjonelle bruken av urtene. Fra 1994 fikk Norge en ny legemiddelgruppe, naturlegemidler, som ble definert ved en egen lov med egne godkjenningskriterier. I Norge er det fortrinnsvis homeopater og enkelte leger som bruker urter og medisinske naturstoffer i behandlingen.